سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید رشیدی – مربی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی – استاد گروه بیوالکتریک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی فلاح – استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزاد توحیدخواه – استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در حرکات ترسیمی، خواص هندسی مسیر و کینماتیک حرکت تحت قیودی خاص قرار دارند که با دو قانون توان دو- سوم و اصل شیب یکسان شناخته می شوند. در این مقاله با طراحی آزمونهائی بر روی افراد ۱۸-۱۶ سال، به بررسی نوع ارتباط این دو قانون تجربی در حرکات مستقیم و منحنی شکل پرداخته و نشان داده می شود در الگوهای ترسیمی ویژگیهای تغییر ناپذیر قابل تعریف بوده که مستقل از فرد، جهت و طول الگو است.