مقاله رابطه میان مشارکت اعضا هیات علمی در تصمیم گیری های مدیریتی با بلوغ آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۲۸ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: رابطه میان مشارکت اعضا هیات علمی در تصمیم گیری های مدیریتی با بلوغ آنان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله تصمیم گیری مدیریتی
مقاله بلوغ
مقاله اعضای هیات علمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرکمالی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف مشخص کردن رابطه بین مشارکت اعضا هیات علمی در تصمیم گیری های مدیریتی با بلوغ آنان در دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۸ انجام گردید. این پژوهش جزء تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی است. پرسشنامه های محقق ساخته مشارکت و بلوغ اعضای هیات علمی به عنوان ابزار این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین مشارکت اعضا هیات علمی در تصمیم گیری های مدیریتی و بلوغ آنان رابطه معناداری (r=0.209؛ P=0.013) وجود دارد.