مقاله رابطه میانگین بازده سهام و اندازه شرکت با چرخه نوسانات سود و جریان های نقدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۵۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: رابطه میانگین بازده سهام و اندازه شرکت با چرخه نوسانات سود و جریان های نقدی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده سهام
مقاله اندازه شرکت
مقاله سود هموارسازی شده
مقاله جریان های نقد هموارسازی شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمای رودپشتی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: ولی پور هاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازده سهام، اندازه شرکت و نوسانات سود و جریان های نقدی از متغیرهای با اهمیت در مباحث مالی و حسابداری است، که توجه به آن ها کیفیت تصمیم را ارتقا می بخشد. مقاله حاضر از یک سو به دنبال مطالعه آنست که آیا بازده سهام در شرکت هایی که دارای سود هموارتری هستند، نسبت به شرکت هایی که دارای جریان های نقد هموارتری هستند، به صورت معنی داری تفاوت دارد؟ از سوی دیگر، آیا این دو گروه از شرکت ها از نظر اندازه تفاوت دارند؟ جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، ۵۰ شرکت انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه ها از آزمون t استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، که میانگین بازدهی در دو گروه شرکت های طبقه بندی شده بر اساس چرخه نوسانات سود و جریان های نقدی تفاوتی ندارد، اما بین میانگین اندازه شرکت دو گروه تفاوت وجود دارد.