مقاله رابطه مولفه های هوش اخلاقی و رهبری تیمی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه های شهر زاهدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: رابطه مولفه های هوش اخلاقی و رهبری تیمی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه های شهر زاهدان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش اخلاقی
مقاله رهبری تیمی
مقاله مدیران گروه های آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شادان فر فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش، رابطه مولفه های هوش اخلاقی و رهبری تیمی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه های شهر زاهدان در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ است. نظریه هوش اخلاقی اولین بار توسط بوربا (۲۰۰۵) ارائه شده است. وی هوش اخلاقی را توانایی درک درست از خلاف، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آنها بیان کرد. لنیک وکیل (۲۰۰۵) چهار اصل هوش اخلاقی (درستکاری، مسوولیت پذیری، دلسوزی و بخشش) را برای موفقیت مداوم سازمانی و شخصی معرفی کردند. نظریه رهبری تیمی نخستین بار توسط کیم در سال ۲۰۰۳ ارئه شد. وی رهبری تیمی را فرآیند نفوذ مشترک کارکنان در ابعاد مختلف شامل مشارکت کارکنان در شرایط کاری، تصمیم گیری و حل مساله تعریف کرد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش را ۱۶۷ نفر شامل کلیه مدیران گروه های آموزشی دانشگاه های شهر زاهدان تشکیل داده اند که از بین آنها ۱۳۰ نفر انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش عبارت بودند از: ۱) سیاهه هوش اخلاقی که توسط لنیک وکیل (۲۰۰۵) ارائه شده، ۲) پرسشنامه رهبری تیمی که توسط کیم (۲۰۰۲) طراحی شد. یافته های پژوهش نشان داد که: ۱) بین مولفه درستکاری هوش اخلاقی و رهبری تیمی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد، ۲) بین مولفه مسوولیت پذیری هوش اخلاقی و رهبری تیمی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد، ۳) بین مولفه دلسوزی هوش اخلاقی و رهبری تیمی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد ۴) بین مولفه بخشش هوش اخلاقی و رهبری تیمی رابطه ی مثبت و معنی دار وجود دارد.