سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشته حبیبی – کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
غلامرضا محسنی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

این مقاله جستاری پیرامون موسیقی و رابطه آن با معماری و آشنایی با موسیقی بوشهر است. در بیشتر پژوهش هایی که تا به امروز صورت گرفته به معیارهای ظاهری بسنده شده و پژوهشی در زمینه ی رابطه ی مفهومی و محتوایی میان این دو هنر به طور جدی صورت نپذیرفته است. این بررسی در نظر دارد با مقایسه ی رابطه مفهوم فضا در معماری و موسیقی به بررسی پیوندهای مفهومی میان این دو هنر بپردازد بدین منظور ۳ مقوله مورد بررسی قرار میگیرد : بخش اول:بررسی مفهوم فضای موسقی بخش دوم : بررسی موسیقی بومی بوشهر بخش سوم: بررسی رابطهی فضای موسیقی و معماری