سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدون رضایی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا گروه عمران
مهدی یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

روش طیف ظرفیت در ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی پوش آور و توزیع لوگ نرمال احتمال مربوط به هر حالت خسارت را برای سازه ها نشان میدهد وقتی سازه ای براثر تغییر مکانهای ایجاد شده وارد محدوده غیرالاستیک میشود پدیده میرایی یا استهلاک انرژی ورودی به سازه اتفاق می افتد هرسازه با یک میرایی موثر دارای یک توزیع احتمال خرابی می باشد دراین پژوهش با تحلیل استاتیکی غیرخطی ۸ه سازه فولادی بصورت سه بعدی درنرم افزار SAP2000 به بررسی ارتباط میرایی موثر هر سازه در دو جهت X,Y و احتمال خرابی آن پرداخته می شود. استخراج منحنی های برازش به کمک برنامه MATLAB نشان داده اند که سازه ها با مقدار میرایی موثر بیشتر سطح آسیب لرزه ای شدیدتر در آنها محتمل تر می باشد.