سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدزاهد فایقی – کارشناس ناظر آزمایشگاه سد سیمره شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
فرزاد منوچهری دانا – مدیر گروه بتن شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
محسن تدین – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

سدسیمره واقع در ۱۰۰ کیلومتری ایلام از نوع بتنی دو قوسی می باشد در پروژه هایی که بتنهای آنها جزء بتنهای حجیم می باشند آزمایش گیرش بتن جزء آزمایشهای مهم جهت وضعیت بازکردن قالب و … به شمار می رود. روش معمول بریا انجام این آزمایش نفوذ سوزنهای مختلف مطابق استانداردهای مربوطه برروی بتن تازه رد شده از الک ۴٫۷۵ میلیمتر می باشد آماده کردن بتن رد کردن بتن تازه از الک ۴٫۷۵ میلی متر مستلزم مدت زمان زیاد و صرف انرژی زیادی خواهد بود. در سد سیمره آزمایش نفوذ سوزنهای مختلف برروی بتن تازه رد شده از الک ۴٫۷۵ میلی متر برروی یک نوع بتن و اندازه گیری مقاومت الکتریکی بتن تازه رد شده از الک ۴٫۷۵ میلی مترو اندازه گیری مقاومت الکتریکی بتن تازه بدون الک کردن همان نوع بتن بصورت همزمان برای طرح اختلاطهای مختلف بتن انجام شدند.