مقاله رابطه معنا و زمینه در فهم نظریه های سلطنت مشروطه و مشروعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۲۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: رابطه معنا و زمینه در فهم نظریه های سلطنت مشروطه و مشروعه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشروطیت
مقاله معنا
مقاله زمینه
مقاله هرمنوتیک اسکینر
مقاله سلطنت مشروطه
مقاله سلطنت مشروعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری خوئی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فقه شیعه، قبل از مشروطه و عصر قاجار، چندان به مسائل اجتماعی و سیاسی علاقه نشان نمی داد. همگام با تحولات عصر مشروطه خواهی و جدال قدیم و جدید در ایران، فقه سیاسی و نظریه پردازی شیعه در باب دولت نیز متحول شد. در این عصر فقها و علمای بزرگ شیعه، در قالب دو مکتب و سنت فکری و فقهی ایران و نجف، به طرح دیدگاه ها و مواضع سیاسی و فقهی خود در ارتباط با قدرت سیاسی و دولت پرداختند. دو نظریه مهم سلطنت مشروطه و سلطنت مشروعه، از میان دیدگاه ها و آراء فقهای بزرگ شیعه در عصر قاجار متولد شد. نظریه سلطنت مشروطه با محوریت فقهایی چون محمدحسین نائینی و با الهام گیری از مفاهیم مدرن و نو آئین مشروطیت تولید شد. در مقابل نظریه سلطنت مشروعه با طلایه داری علمایی که در راس آن شیخ فضل اله نوری قرار داشت صورت بندی شد. در این مقاله از چرایی و چگونگی شکل گیری و تولید این نظریه ها پرسش خواهد شد و این که چگونه می توان خوانشی معنادار از فضای معنایی این دو نظریه ارائه داد. چرا و به چه دلیل فقه شیعه در یک عصر و بهره مند از منابع استنباط واحد به نتایج و نظرات دوگانه ضد هم می رسند؟ جهت نیل به این مقصود با استفاده از چارچوب و الگوی روش شناختی کوئنتین اسکینر – از اصحاب مکتب کمبریج – در صدد فهم و رمز گشایی از معنای نهفته در پس این دو نظریه خواهیم بود. بر اساس هرمنوتیک اسکینر، نظریات، آراء و اندیشه های هر متفکر، که از آنها به «معنا» تعبیر می کنیم، تحت تاثیر«بسترها و زمینه ها» شکل می گیرد. فلذا برای فهم هر نظریه ای، بازسازی زمینه ها و بسترهای شکل دهنده به آن نظریه ضروری است. در این مقاله، چارچوب روشی اسکینر در فهم نظریه سلطنت مشروطه و سلطنت مشروعه و نزد نمایندگان برجسته آن به آزمون گذاشته خواهد شد. به این منظور زمینه های دوگانه زبانی، فکری و عملی، محیطی این دو نظریه، احصاء و تبیین می شود.