سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زینب شعبانی – دانشجوی دکتری
علیرضا کیهانی – استاد گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری دانشگاه

چکیده:

شاخص توسعه انسانیHDI ارتباط بین استفاده انرژی، رشد اقتصادی و رشد اجتماعی را برقرار می کند. شاخص توسعه انسانی برای تعیین سلامتی اقتصادی – اجتماعی یک کشور و همچنین برای مقایسه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. این تحقیق رابطه بین شاخص توسعه انسانی و انرژی مصرفی در ایران در طی سالهای ۱۹۸۰-۲۰۰۶ مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده در این تحقیق از آمار منتشر شده توسط سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی بدست آمد. نتایج نشان داد که رابطه نزدیکی بین شاخص توسعه انسانی و انرژی مصرفی به ازای هر نفر وجود دارد. این رابطه به صورت یک معادله چند جمله ای درجه سه بدست آمد. نتایج نشان داد که برای بالا بردن شاخص توسعه زندگی در سال های اخیر انرژی بیشتری استفاده شده است که این موضوع برای کشورهای در حال توسعه امری طبیعی می باشد