مقاله رابطه مسوولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: رابطه مسوولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسوولیت اجتماعی
مقاله مشتریان
مقاله کارکنان
مقاله محیط زیست
مقاله نهادهای جامعه و عملکرد مالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب صالحی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی غزل
جناب آقای / سرکار خانم: معین الدین محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسوولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مسوولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی ۵۳ سوال در زمینه مسوولیت اجتماعی آن ها نسبت به مشتریان، کارکنان، محیط زیست و نهادهای موجود در جامعه (نهادهای آموزشی، نهادهای فرهنگی، نهادهای ورزشی، سازمان های بهداشت، بیمارستان ها، نهادهای خیریه، مراکز توان بخشی و غیره) است، اندازه گیری شد. از اطلاعات ۵۹ شرکت در طول سال های ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عملکرد مالی با مسوولیت اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان و نهادهای موجود در جامعه ارتباط دارد. ولی عملکرد مالی با مسوولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان و محیط زیست رابطه معناداری ندارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست های موثر مربوط به مسوولیت اجتماعی شرکت ها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آن ها در بلندمدت لازم است را توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکت ها در زمینه نقش مسوولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نمایند.