سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بیژن کاووسی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویر احم
سعید عشقی – استادیار بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
عنایت اله تفضلی – استاد بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیرا-ز رئیس مرکز تحقیق

چکیده:

مرگ جوانه اولیه یکی از مهمترین مشکلات در تاکستان ها می باشد که موجب کاهش عنلکرد می گردد. آزمایش به منظور ارزیابی نقش نشاسته بر بروز مرگ جوانه در منطقه سی سخت در سال ۱۳۸۷ انجام گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا گردید. فاکتور اول شامل دو سطح حذف میوه وفاکتور دوم شامل ۱۰ سطح نمونه گیری (از ۴۰ تا ۱۳۰ روز بعد از شکفتن جوانه) بود. نتایج نشان داد که میزان نشاسته در بوت های میوه دار در مقایسه با بدون میوه بیشتر بود اما میزان نشاسته در هردو بوته میوه دار و بدون میوه افزایش یافت. با کاهش میزان نشاسته، بروز مرگ جوانه افزایش یافت و یک رابطه منفی بین کاهش نشاسته با بروزمرگ جوانه در هردو بوته مشاهده گردید. نتیجه گیری می گردد که شاخه های یکساله در بوته های میوه دار به دلیل داشتن نشاسته بیشتر دارای درصد کمتری از عارضه مزگ جوانه نسبت به بوته بدون میوه بود.