سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه عابدی نژادمهرابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
نورمحمد یعقوبی – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

دراین مطالعه پس از مقدمه به بررسی ارتباط مدیریت دانش مشتری و مولفه های آن و هوش سازمانی و ابعاد هفت گانه پرداختهمی شود هوش سازمانی درشرکت بیمه بعنوان یک متغیر مهم است که درکارایی و اثربخشی و همچنین قدرت تفکر سازمان نقش مهمی ایفا می کند بطوریکه پیتر سنج دراین مورد می گوید اگر می خواهید قایقتان درمسیر راست حرکت کند باید سازمان ی باهوش داشته باشید مدیریت دانش مشتری که شامل مدیریت دانش و مدیرتی روابط مشتری است وجود آن درسازمان به افزایش اثربخشی سازمان و رضایت کارکنان و مشتریان منجر می شود و همچنین وجود هم مدیریت دانش مشتری و هم هوش سازمانی مزایای رقابتی فراوانی را برای شرکت بیمه و هرسازمان دیگری به ارمغان می آورد و نمی توا ن گفت مدیریت دانش مشتری مقدمه هوش سازمانی است یا هوش سازمانی مقدمه مدیریت دانش مشتری است چون هر دو با هم در سازمان یکدیگر را تکمیل می کنند.