سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه ترابی – دانشجوی فوق ایسانس مهمدسی معماری گرایش فناوری دانشگاه علم و صنعت ایر

چکیده:

با پیشرفت فناوری و با در نظر گرفتن ترمودینامیک توجه بیشتری صرف پوسته های هوشمند شده که با عملگردی انطباق پذیر و واکنشی امکان بهره بردن از انرژی محیطی برای تامین انرژی ساختمان مانند (سرمایش ، گرمایش ، تهویه ، نور و برق) را ممکن ساخته است. امروزه سعی می شود که مفهوم رشد ، وراثت ، تکامل ، سازگاری و تطبیق پذیری که یکی از ویژگی های موجودات زنده است در طراحی بناها به کار رود . به خصوص در جداره ی ساختمان که مفهوم رشد ، وراثت ، تکامل ، سازگاری و تطبیق پذیری که یکی از ویژگی های موجودات زنده است در طراحی بناها به کار می رود . به خصوص در جداره ی ساختمان که در رابطه با محیط بیرونی متغیر بیرونی قرار دارند. پوسته های ساختمانی که به صورت هوشیار به خاصیت متغیرهای انرژی های خارجی و نیازهای کاربران داخلی واکنش نشان می دهند به صورت بالقوه می توانند مصرف انرژی و نیاز به انرژی در اوج مصرف را کاهش دهند. یکی از مهم ترین اهداف پوسته های هوشمند در ساختمان ایجاد حالتی بهینه بین آسایش انسان و مصرف انرژی می باشد . همچنین در پوسته های هوشمند مرز بین مصالح و پوسته جدا نمی باشد و تفکیک ناپذیر می باشد . به کارگیری ساز و کارهای سخت افزاری و نرم افزاری پوسته های هوشمند برای کشوری چون ایران که بناهای آن بین مرحله گذار از الگوهای سنتی و مدرن و فرامدرن سرگردان هستند الزامی است. اما زیمنه های موجود برای حرکت در این مسیر از نارسایی های زیادی برخوردار است که می باید ضمن رسیدن به یک آگاهی درست از آن راکار یابی سنجیده ای را پی گرفت.