مقاله رابطه فرهنگ سازمانی و کاربرد نوآوری های حسابداری مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در حسابداری مدیریت از صفحه ۳۵ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: رابطه فرهنگ سازمانی و کاربرد نوآوری های حسابداری مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله نوآوری
مقاله حسابداری مدیریت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجیها زهره
جناب آقای / سرکار خانم: خراط زاده محدثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرهنگ سازمانی باورها و انتظاراتی است که موجب ایجاد هنجارها می گردد و بر انتخاب ابزارهایی که در اداره سازمان ها بکار می روند، تاثیر می گذارد. تمامی ابزارهای مورد استفاده در بخش های مختلف یک سازمان برای کنترل، ارتقا و ایجاد نوآوری به نوعی تحت تاثیر فرهنگ سازمانی قرار دارند. از عوامل تاثیرگذار بر کاربرد حسابداری مدیریت و نوآوری های آن، عوامل فرهنگی است. به خصوص وجود فرهنگ نوآوری. بنابراین در این تحقیق به بررسی فرهنگ سازمانی بر اساس ابعاد فرهنگی مدل موژن (۱۹۹۹) و ارتباط آن با بکارگیری نوآوری های حسابداری مدیریت در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نوآوری های حسابداری مدیریت مورد نظر این تحقیق عبارتند از هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مدیریت بر مبنای فعالیت، ارزیابی متوازن، هزینه یابی بر مبنای هدف، هزینه یابی استاندارد، هزینه یابی کیفیت و هزینه یابی کایزن و ابعاد فرهنگ سازمانی عبارتند از گرایش های حمایتی، نوآوری، قانونگرایی و هدفگرایی. بر اساس یافته های تحقیق میان فرهنگ سازمانی شرکت هایی که نوآوری های حسابداری مدیریت را بکار گرفته اند و آنهایی که از این نوآوری ها کمتر استفاده کرده اند، تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین ابعاد گرایش حمایتی و هدفگرایی فرهنگ در گروه های بکارگیرنده نوآوری های حسابداری مدیریت بالاتر است. مدیران برای تصمیم گیری های خود نیازمند اطلاعاتی دقیق و به موقع می باشند. مسوولیت تهیه این اطلاعات به عهده سیستم های حسابداری مدیریت است. با توجه به نتایج بدست آمده مدیران می توانند با ایجاد تغییرات فرهنگی در سازمان ها موجبات بهبود سیستم های حسابداری مدیریت را فراهم آورند.