سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی قربانی – استادیار گروه آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا پوررحیمی – کارشناس ارشد سابق منابع آب وزارت نیرو

چکیده:

کلر از جمله آنیون های مهم و تاثیرگذار در ارزیابی کیف یت منابع آب بشمار می رود . از آنجا که بسیاری از ترکیبات کلردر منابع آب دارای حلالیت زیادی است لذا آبهای شور همواره دارای مقادیر قابل توجهی یون کلر بوده بطوری که دربسیاری از موارد افزایش بیش از اندازه کلر در آبهای شور باعث ایجاد محدودیت در انواع کاربری های آب شده و ضمن کاهش کیفیت و تخریب خاک، افت کیفیت محصولات زراعی را نیز به دنبال دارد . نتایج حاصل از این تحقیق با بررسی رابطه غلظت کلر و هدایت الکتریکی در تعداد قایل توجهی از آبخوان های کشور نشان داد که با توجه به ضریب همبستگی بالا در معادلات رگرسیونی پردازش شده، بنظر می رسد برآورد مقدار کلر با توجه به هدایت الکتریکی آب در دامنه وسیعی از سطوح شوری تا حدود زیادی قابل اعتماد باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه اندازه گیری کلر با روش های معمول در آزمایشگاه نیاز به صرف زمان و هزینه های بسیار بیشتری دارد، برآورد غلظت ک لر با توجه به هدایت الکتریکی آب می تواند علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه، از جنبه های مدیریت پایش آلودگی آبخوان نیز دارای اهمیت فراوان باشد