مقاله رابطه عملکرد جنسی با سازگاری زناشویی در زنان متاهل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) از صفحه ۸۷ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: رابطه عملکرد جنسی با سازگاری زناشویی در زنان متاهل
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان متاهل
مقاله سازگاری زناشویی
مقاله عملکرد جنسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی اکبری دهکردی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری نسب لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: کیقبادی شیرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه عملکرد جنسی با سازگاری زناشویی زنان متاهل بود. وجود رابطه جنسی رضایت بخش مطلوب به نحوی که بتواند موجب تامین رضایت طرفین شود نقش بسیار مهم و اساسی در احساس خوشبختی، موفقیت و پایداری خانواده دارد. به دلیل وجود برخی محدودیت های فرهنگی و موانع موجود در جامعه، در اکثر موارد زوجین نه تنها برای برطرف کردن اختلالات و مشکلات جنسی به متخصصان و مراکز مشاوره مراجعه نمی کنند، بلکه از طرح این موضوع در بین خودشان نیز خودداری می ورزند و این امتناع می تواند گاهی منشا اختلافات شدید خانوادگی و در نهایت جدایی های عاطفی و یا طلاق شود. این در حالی است که رضایت جنسی و در نهایت رضایت زناشویی در سازگاری زوجین تاثیر به سزایی دارد.
مواد و روشها: ۲۰۰ نفر از زنان متاهل مراجعه کننده به انستیتو روانپزشکی و روانشناسی تهران با دامنه سنی ۵۰-۱۸ سال به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات لازم به وسیله پرسش نامه عملکرد جنسی زنان(FSFI)  زن ۲۰۰۰ و پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپاینر ۱۹۷۶ جمع آوری شد. دو آزمون مذکور از اعتبار و روایی بالایی برخوردارند. اطلاعات به دست آمده به وسیله آزمون های آماری همبستگی و رگرسیون گام به گام تحلیل شد.
یافته ها: بین کنش وری جنسی و سازگاری زناشویی در زنان رابطه معناداری وجود داشت و مولفه های میل جنسی و رضایت جنسی ۳۰ درصد واریانس سازگاری زناشویی را تبیین می کردند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش که نشان می دهد عملکرد جنسی در پیش بینی سازگاری زناشویی نقش دارد به نظر می رسد توجه به درمان اختلالات جنسی و افزایش اطلاعات صحیح و آموزش های لازم در این خصوص به افزایش رضایت جنسی زنان و در نهایت تداوم زندگی و رضایت زناشویی می انجامد