سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

رضوان حجازی – دانشیار دانشگاه الزهرا س
محبوبه مصری پور – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

اخلاق یکی ازارکانهای جدایی ناپذیر اززندگی انسان ها و نادیده گرفتن آن منجر به صدمات زیادی شده است حسابداری نیز از این قاعده مستثنی نیست بروز بحران مالی ومقصرشناخته شدن حسابداران خلا اخلاق درحرفه را پررنگ تر کرده است به منظور پرکردن این خلا مراکز علمی ودانشگاه های سراسر دنیا اخلاق حرفه ای را به عنوان واحددرسی دربرنامه درسی وارد کرده اند اما درایران واحد درسی با این عنوان دربرنامه آموزشی حسابداری دیده نمی شود پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطه میان اموزشهای موجود و رعایت ضوابط اخلاق حرفه ای توسط دانشجویان دانشگاه های تهران را دربرمیگیرد و نمونه بصورت تصادفی ازبین دانشجویان تازه وارد و دانشجویان ترم های پایانی رشته حسابداری انتخاب گردید پرسشنامه ای که برای سنجش اخلاف حرفه ای دانشجویان طراحی شد از ۷محور اصلی ۶محور ازضوابط اخلاق حرفه ای درحسابداری به اضافه یک محور کلی که کلیه محورها را دربرمیگیرد تشکیل و برای سنجش هرمحور سوالاتی طراحی گردید اطلاعات جمع اوری شده با استفاده ازنرم افزاری اماری spss نسخه ۱۶ تحلیل شد.