مقاله رابطه ضخامت شریان کاروتید در زنان مسن و استئوارتریت دست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۶۶ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: رابطه ضخامت شریان کاروتید در زنان مسن و استئوارتریت دست
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئو آرتریت
مقاله آترواسکلروز
مقاله پلاک کاروتید
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی مرجانه
جناب آقای / سرکار خانم: جامه شورانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم زاده سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: سلمانی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استئوآرتریت شایع ترین بیماری مفصلی و بزرگ ترین علت ایجاد ناتوانی در میان افراد میانسال و مسن است، که با مکانیسم تخریب پیشرونده غضروف مفصلی باعث ایجاد درد مزمن و اختلال عملکرد مفاصل درگیر می شود. هنوز علت اصلی این بیماری به درستی شناخته نشده است. طی چندین مطالعه اپیدمیولوژیک در کشور های دیگر ارتباط این بیماری با بیماری های قلبی و عروقی گزارش شده است. هدف ما از این مطالعه بررسی وضعیت ضخامت کاروتید در زنان با استئوآرتریت دست در مقایسه با افراد هم سن ولی بدون استئوآرتریت بود.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی ۲۵۶ نفر از زنان میانسال و مسن مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان حضرت ولیعصر زنجان که با معاینه مفاصل دست در دو گروه بیماران مبتلا به استئوآرتریت و گروه بدون استئوآرتریت تقسیم شده بودند، با استفاده از سونوی داپلر شریان کاروتید از نظر میزان و شدت آترواسکلروز و وجود یا نبود پلاک آترواسکلروتیک بررسی شدند. نتایج حاصل شده با استفاده از تست های آماری Chi-Square و Independent T-Test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
یافته ها: در این بررسی ۲۵۶ زن با میانگین سنی ۵۶٫۷۹ سال شرکت کرده بودند. ۳۰٫۸ درصد از زنان مبتلا به استئوآرتریت و ۱۷٫۵ درصد از زنان سالم پلاک آترواسکلروتیک شریان کاروتید داشتند، که به لحاظ آماری این تفاوت معنی دار بود (۰٫۰۰۹=
P، OR=2.1). پس از کنترل سن هنوز وجود استئوآرتریت یک ریسک فاکتور برای پلاک کاروتید محسوب می شد. میانگین ضخامت انتیمای شریان کاروتید در بیماران ۰٫۹۷۵ میلی متر و در افراد سالم ۰٫۹۱۰ میلی متر بود (P<0.0001).
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه همراهی معنی داری میان بیماری استئو آرتریت و بیماری های آترواسکلروتیک نشان داد. پیشنهاد می گردد در مطالعات بعدی بررسی اثر پیشگیری کنندگی دارو های کاهنده آترواسکلروز بر پیشرفت استئوآرتریت مورد توجه قرارگیرند.