سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه رضایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری والدین یابزهکاری می باشد شیوه های فرزندپروری والدین شامل آزادگذاری استبدادی و اقتدارمنطقی بود مشارکت کنندگان این پژوهش ۷۳نوجوان ۱۴تا۲۰ساله مرکز اصلاح و تریبت اصفهان و به همان تعدادوالدینشان بودند مقیاس شیوه های فرزندپروری بام ریند توسط والدین نوجوانان بزهکار پاسخ داده شد نتایج آن با استفاده از ازمون مجذور کار و نسبت درست نمایی مورد آزمون قرارگرفت یافته ها نشان داد که شیوه فرزندپروری ازادگذاری بیشترین رابطه را با بزهکاری دارد