سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ایوب بهروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان
مهرعلی همتی نژاد – دانشیار مدریت ورزشی دانشگاه گیلان
کاوه خاکسار – دانشجوی کارنشاسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی رابطه شیوه فرزند پروری خانواده های عشایر با میزان فعالیت بدنی و اضافه وزن در میان دانش آموزان ۱۷-۱۵ ساله تا تأثیر نقش جنسیت بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان پسر و دختر شهرستان نورآباد تشکیل می دادند. همچنین این مطالعه به نقش مختلف پدر و مادر جهت تأثیر گذاری بر روی مشارکت بچه هایشان خواهد پرداخت.