مقاله رابطه شیوه های فرزندپروری والدین و کمرویی با خلاقیت در تیزهوشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روانشناسی مدرسه از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: رابطه شیوه های فرزندپروری والدین و کمرویی با خلاقیت در تیزهوشان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرزندپروری
مقاله کمرویی
مقاله خلاقیت
مقاله تیزهوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهینی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: افروز غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: رسول زاده طباطبایی سیدکاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هر فرد تیزهوشی، لزوما خلاق نیست، اما بهره برداری کامل از هوش، بدون خلاقیت میسر نیست. بنابراین مطالعه عوامل مرتبط با خلاقیت تیزهوشان ضروری است. هدف از این پژوهش، مطالعه ارتباط میان شیوه های فرزندپروری والدین و کمرویی با خلاقیت در تیزهوشان است. به این منظور، تعداد ۲۳۷ دانش آموز دختر دبیرستانی مدارس سمپاد (استعدادهای درخشان) شهر تهران، با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد و «آزمون کمرویی استنفورد»، «مقیاس خلاقیت عابدی» و «مقیاس شیوه های فرزندپروری بامریند» به عنوان ابزار سنجش، مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر روش های آمار توصیفی، از ضریب هم خوانی خی دو برای معنادار بودن ضریب فای استفاده شد. نتایج نشان داد در گروه افراد با شیوه فرزندپروری اقتدار منطقی مادر، در کمرویی پایین، کمترین فراوانی مربوط به خلاقیت در سطوح بسیار کم و کم بوده و بیشترین فراوانی مربوط به سطوح خلاقیت زیاد و بسیار زیاد است و یافته ها بین سطوح کمرویی و خلاقیت با توجه به سبک فرزندپروری منطقی نشان می دهد که میزان ضرایب هم خوانی برابر با ۰٫۵۱ بوده است (p<0.001). به عبارتی، اکثر افرادی که تحت شیوه های فرزندپروری اقتدار منطقی بوده و دارای سطح کمرویی پایین هستند، از خلاقیت بالاتر از متوسط برخوردار هستند. بنابراین میان شیوه فرزندپروری اقتدار منطقی و کمرویی پایین با خلاقیت درتیزهوشان رابطه مثبت وجود دارد.