مقاله رابطه شخصیت و رفتارهای تمرینی ورزش: نظریه خود تعیین کنندگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۴ منتشر شده است.
نام: رابطه شخصیت و رفتارهای تمرینی ورزش: نظریه خود تعیین کنندگی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شخصیت
مقاله خود تعیین کنندگی
مقاله انگیزش درونی
مقاله انگیزش بیرونی
مقاله بی انگیزشی
مقاله رفتارهای تمرینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیک بخش رضا
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی عادل
جناب آقای / سرکار خانم: جهان سا نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه رگه های شخصیتی و خود تعیین کنندگی رفتارهای تمرینی ورزش بود. ۴۵۰ دانشجو از دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه هشت (۲۳۶ زن و ۲۱۴ نفر مرد) با دامنه سنی ۱۸ تا ۴۹ سال (میانگین ۲۳٫۳۷، انحراف استاندارد ۴٫۸۰) به روش تصادفی خوشه ای انتخاب و به سیاهه پنج عاملی شخصیت نئو (کاستا و مک کری، ۱۹۹۲) و مقیاس انگیزش ورزشی (پلتیر، فرتیر و والرند، ۱۹۹۵) پاسخ دادند. نتایج نشان دادند که مولفه های انگیزش ورزش توسط رگه های شخصیتی قابل تبیین است. از بین رگه های شخصیت، گشودگی با تمام زیرمقیاس های انگیزش ورزش، رابطه مستقیم داشت. برون گردی با مولفه بی انگیزشی و وظیفه شناسی با مولفه انگیزش درونی برای موفقیت رابطه معنادار نداشتند. همچنین، نوروزگرایی با هویت پذیری و درون فکنی رابطه منفی و با بی انگیزشی ارتباط مثبت داشت.