مقاله رابطه شاخص توسعه انسانی با مرگ و میر مادران در کشورهای جهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در پایش از صفحه ۵۵۹ تا ۵۶۶ منتشر شده است.
نام: رابطه شاخص توسعه انسانی با مرگ و میر مادران در کشورهای جهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه انسانی
مقاله مرگ و میر مادران
مقاله امید به زندگی
مقاله تحصیلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آصف زاده سعید
جناب آقای / سرکار خانم: علیجان زاده مهران
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری اصل مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه انسانی درک پتانسیل های انسانی است. اهداف توسعه هزاره در پی کاهش مرگ و میر مادران و افزایش سلامت آنها است. هدف از این مطالعه آگاهی از رابطه شاخص توسعه انسانی با مرگ و میر مادران بود. مطالعه حاضر به صورت توصیفی تطبیقی صورت گرفته و با استفاده از اطلاعات پایگاه های اینترنتی توسعه انسانی و سازمان بهداشت جهانی، داده های مربوط به ۵ مقطع زمانی ۱۹۹۰، ۱۹۹۵، ۲۰۰۰، ۲۰۰۵، ۲۰۱۰ مربوط به ۱۳۵ کشور جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین مرگ و میر مادران به ترتیب برای کشورهای آسیایی، اروپایی، آفریقایی، آمریکایی و اقیانوسیه برابر با ۲۰۲، ۲۳، ۶۳۷، ۱۳۴ و ۱۲ (در ۱۰۰ هزار تولد زنده) بود. بیشترین میزان شاخص توسعه انسانی مربوط به قاره اقیانوسیه با مقدار ۰٫۸۸۲ و کمترین آن مربوط به قاره آفریقا با مقدار ۰٫۴۳۰ بود. همبستگی بین شاخص توسعه انسانی و مرگ و میر مادران -۰٫۸۷۹ و به ترتیب میزان همبستگی مرگ و میر مادران با امید به زندگی، سرانه درآمد و سواد (تحصیلات) -۰٫۸۸۶، -۰٫۵۱۵ و -۰٫۸۲۷ بود (Pvalue< 0.01). بین زندگی در قاره های مختلف با مرگ و میر مادران نیز رابطه معنی دار بود. شاخص توسعه انسانی یکی از بهترین شاخص های پیش بینی کننده برای میزان توسعه کشورهاست. این شاخص ارتباط نزدیکی با سلامت مادران دارد و ارتقای آن در کاهش مرگ و میر مادران موثر می باشد.