مقاله رابطه سن مولدین نر با کارایی تکثیر مصنوعی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: رابطه سن مولدین نر با کارایی تکثیر مصنوعی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکثیر مصنوعی
مقاله سن
مقاله کپور معمولی
مقاله مولدین نر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی نیای رودسری معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: نظامی بلوچی شعبانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: برادران نویری شهروز
جناب آقای / سرکار خانم: دادرس حدیثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر، به بررسی تاثیر سن مولدین نر بر کارایی تکثیر مصنوعی ماهی کپور در طول فصل تکثیر مصنوعی ۱۳۹۰ پرداخته شد. به این منظور، ۸ مولد ماهی کپور معمولی نر ۲ و ۳ ساله با ۴ مولد ماده ۳ ساله به صورت جداگانه لقاح داده شد. در تیمار ۳ نیز ترکیب اسپرم های استحصالی از مولدین ۲ و ۳ ساله استفاده شد. نتایج نشان داد، مولدین نر ۳ ساله دارای بیشترین درصد تحرک و تراکم اسپرم بودند (p<0.05). تخم های حاصل از لقاح ترکیب اسپرم های مولدین ۳ ساله با تخمک های مولدین ماده بیشترین میانگین درصد لقاح و بازماندگی لارو را داشتند. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت لقاح حاصل از مولدین نر ۲ ساله دارای بیشترین موفقیت در کارایی تکثیر ماهی کپور بوده است.