مقاله رابطه سلامت روان و کیفیت زندگی در ورزشکاران شهرستان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در سلامت و روان شناسی از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: رابطه سلامت روان و کیفیت زندگی در ورزشکاران شهرستان همدان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روان
مقاله کیفیت زندگی
مقاله ورزشکاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حکمی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری گیتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق حاضر بررسی رابطه سلامت روان و کیفیت زندگی در ورزشکاران شهرستان همدان بود. جامعه آماری در این تحقیق تمامی ورزشکاران شهرستان همدان در سال ۱۳۸۹ بود، که شش ماه مداوم (هفته ای سه جلسه) تمرینات ورزشی داشتند و سن آن ها ۳۵ سال یا بالاتر بود. برای دست یابی به این هدف ابتدا لیستی از اسامی باشگاه های موجود در ۵ منطقه جغرافیایی شهرستان همدان (شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز) تهیه شد. در هر منطقه ۲ باشگاه وجود داشت که مخصوص تمرینات ورزشی ورزشکاران واجد شرایط بود، یعنی مجموعا ۱۰ باشگاه برای زنان و ۱۰ باشگاه برای مردان، که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، ۵ باشگاه برای زنان و ۵ باشگاه برای مردان انتخاب شد. حجم جامعه آماری در تحقیق حاضر ۱۳۰ زن و ۱۳۰ مرد بود، که به صورت تصادفی ساده از بین آن ها ۲۰۰ نفر (۱۰۰ زن، ۱۰۰ مرد) به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه سلامت روان و کیفیت زندگی انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار (توصیفی استنباطی) و ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سلامت روان و کیفیت زندگی در ورزشکاران شهرستان همدان رابطه معناداری) وجود دارد.