مقاله رابطه سلامت روانی با بروز غدد چربی: نقش واسطه ای استرس شغلی، بررسی موضوعی در اپراتورهای قطار شهری تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت) از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: رابطه سلامت روانی با بروز غدد چربی: نقش واسطه ای استرس شغلی، بررسی موضوعی در اپراتورهای قطار شهری تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس شغلی
مقاله سلامت روان
مقاله بیماریهای پوستی
مقاله راهبران (اپراتور) قطار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: یکه فلاح محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حاج حسینی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از ابعادی که سازمان جهانی بهداشت (who) برای سلامتی تعریف می کند، سلامت روان است که بخش جدایی ناپذیر از سلامت کلی آدمی است. هدف از این پژوهش بررسی سلامت روان با تست GHQ در دو گروه، راهبر قطار و غیر راهبر به بیمارستان فوق تخصص پوست رازی تهران برای مشخص نمودن تاثیر استرس شغلی در بیماری غدد جلدی می باشد.
روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش تعداد ۶۰ نفر که در دو گروه ۳۰ نفری به عنوان گروه مستقل و وابسته، راهبرانی که به این بیماری مبتلا بودند و غیر راهبر قطار که مشکل غدد چربی داشتند بودند که بین آنان پرسشنامه توزیع گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری کای دوی با نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: بین راهبری قطار و بروز غدد چربی ارتباط معنی داری وجود نداشت، ولی بالا بودن میانگین نمره سلامت روان راهبران قطار مبتلابه غدد چربی از نقطه برش «۲۶٫۶۶» ممکن است حاکی از تاثیر استرس حاصل از شغل مذکور (استرس شغلی) و غدد چربی باشد. همین طور طبق یافته این پژوهش در گروه ۳۰ نفری غیر راهبر، سلامت روان در حد مطلوب بود و در این گروه بااینکه همه دچار غدد چربی بودند. نمره سلامت روان، ارتباط معنی داری با غدد چربی نشان نمی دهد.
نتیجه گیری: وجود غدد چربی در راهبران قطار ارتباطی به نوع شغل و استرس ناشی از شغل راهبری نمی باشد به همین علت مشکل موجود نیاز به بررسی بیشتری دارد.