مقاله رابطه سطح سرمی منیزیم مادر با کم وزنی نوزاد زمان تولد: یک مطالعه مورد- شاهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۵۰۷ تا ۵۱۳ منتشر شده است.
نام: رابطه سطح سرمی منیزیم مادر با کم وزنی نوزاد زمان تولد: یک مطالعه مورد- شاهد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کم وزنی
مقاله منیزیم
مقاله نوزاد
مقاله مورد
مقاله شاهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی نیا حمید
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخانی شهری لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت بیرجندی سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کم وزنی نوزاد از مهم ترین مشکلات بهداشتی به خصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد که با عوارض زیادی همراه است. منیزیم یک عنصر ضروری برای بسیاری از انزیم ها است و در دهه های اخیر، بسیار مورد توجه قرار گرفته است و می تواند باعث کاهش زایمان زودرس و تولد نوزاد نارس و کم وزن گردد. از این رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین سطح سرمی منیزیم مادر با کم وزنی نوزاد زمان تولد صورت گرفته است.
روش ها: در این مطالعه مورد- شاهد، ۲۱ نوزاد کم وزن (مورد) و ۳۹ نوزاد با وزن طبیعی (شاهد) مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات توسط معاینه بالینی کودک، مصاحبه با مادر و انجام ازمایش های خون مادر جمع اوری گردید. برای اندازه گیری منیزیم سرمی مادر، از روش اسپکتروفوتومتری جذب اتمی استفاده گردید. داده ها پس از جمع اوری وارد نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ گردید و با استفاده از ازمون های اماری t مستقل وχ۲  تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: میانگین منیزیم سرم در مادران گروه مورد ۲٫۲۴
±۰٫۰۷ میلی گرم و در مادران گروه شاهد ۰٫۰۹ 2.61± میلی گرم بود و سطح منیزیم سرمی مادران گروه مورد به صورت معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (۰٫۰۰۱ = P) و سطح پایین منیزیم مادر عامل خطر تولد کم وزن نوزاد می باشد.
نتیجه گیری: سطح سرم منیزیم مادر یک پیش گویی کننده و عامل خطر برای تولد نوزاد کم وزن می باشد. از این رو، برای کاهش بروز تولد نوزاد کم وزن به عنوان یکی از مهم ترین علل مرگ نوزادان، می توان با استفاده از تجویز خوراکی های حاوی منیزیم و مشاوره تغذیه ای اقدام نمود.