سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی اشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس،
ماشاا…. خامه چیان – دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا زارعی – دکترای زمین شناسی مهندسی از دانشگاه تربیت مدرس،
الهام موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران

چکیده:

پارامترهای الاستیکی سنگ به دو روش دینامیکی و استاتیکی قابل اندازه گیری هستند در حالی که مقاومت تراکمی تک محوری سنگ تنها به روش استاتیکی بدست می آید در روش استاتیکی این پارامترها به وسیله انجام آزمایشات تخریبی اندازه گیری میشود انجام این آزمایشات نیازمند مغزه با کیفیت بالا و شکل هندسی استاندارد است وهزینه انجام این آزمایشات بالا میباشد اما در روش دینامیک ویژگ یهای مقاومتی و الاستیک سنگ از طریق اندازه گیری سرعت امواج تراکمی Vp و برشی Vs بدست می آید البته این روش دقت روش استاتیکی را ندارد و معمولا مقادیر بیشتری ارائه میدهد به همین منظور برای اینکه بتوان از طریق روابط دینامیکی نتایج قابل اعتمادتری بدست آورد برقراری روابط بین سرعت امواج صوتی و پارامترهای مقاومت ضروری به نظر میرسد.در این تحقیق با نتایج آزمایشات مقاومت تراکمی تک محوری، مقاومت تراکمی سه محوری، برش مستقیم، برزیلی و تعیین سرعت امواج صوتی بروی نمونه های حاصل از ٨ گمانه در محل سد چمشیر روابط بین سرعت امواج صوتی و پارامترهای مقاومتی بر روی مارن های سازند میشان برسی شده است که نتایج همبستگی خوبی بین سرعت امواج صوتی و پارامترهای مقاومتی نشان میدهند و با افزایش مقاومت سنگ ها سرعت امواج تراکمی با شتاب بیشتری افزایش میابد.