سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا امینیان دریاسری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریتبازرگانی
شاعر بیابانی – استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
محمدحسن قلیزاده – استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان

چکیده:

با توجه به اینکه رویه های کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است . هدف علمی این تحقیق بررسی رابطه ساختار مالکیت که یکی از مباحث مطرح در مفاهیم راهبری شرکتی می باشد ، بر عملکرد مالی شرکت های موجود در صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران است . این تحقیق بصورت مطالعه موردی در صنعت خودرو و در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ انجام شده است . جامعه آماری ، شامل کلیه شرکتهای مرتبط با صنعت خودرو که در ایران فعالیت می کنند ، می باشد و نمونه آماری از ۳۱ شرکت موجود در طبقه بندی سایت سازمان بورس که در گروه خودرو می باشند که بعد از حذف شرکتهایی که زیان ده بودند و یا در سالهای مطالعه به عضویت بورس در نیامده و یا اطلاعات آنها در دسترس نبودند ، تعداد ۱۹ شرکت باقی ماندند که نمونه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند . این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی _ تحلیلی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها و اطلاعات در شاخه مطالعات میدانی محسوب می گردد . و نیز تحقیق حاضر از نوع هدف ، کاربردی می باشد . نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده هاSPSS16 می باشد .