مقاله رابطه زمان و تم در روایت «سرزمین غمزده پرتقال» از غسان کنفانی نویسنده ادبیات پایداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در ادبیات پایداری (ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: رابطه زمان و تم در روایت «سرزمین غمزده پرتقال» از غسان کنفانی نویسنده ادبیات پایداری
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان
مقاله تم
مقاله روایت شناسی
مقاله سرزمین غم زده پرتقال
مقاله ژرار ژنت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی لمراسکی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: باباپورروشن علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با پیدایش علم روایت شناسی در دهه های اخیر، از میان عناصر مختلف روایت یکی از عناصری که اهمیت آن بیش از همیشه آشکار گشت، عنصر زمان در روایت ها است که در همه عناصر دیگر از جمله تم، تاثیر شگرفی دارد و روایت شناسان زیادی در این حوزه ظهور کردند که تاثیرگذارترین آنها، ژرار ژنت فرانسوی است که نظریات گران قدری را درباره آن ارائه کرد.
از آنجا که مطالعه دقیق عناصر سازنده یک روایت، موجب شناخت هر چه بیشتر روایت و برقراری ارتباط هر چه بهتر خواننده با آن و تسهیل کننده زمینه های ظهور چنین روایت هایی در آینده می گردد؛ لذا در این جستار تلاش می کنیم تا با روش تحلیل محتوا، رابطه زمان و تم را با تاکید بر نظر ژرار ژنت، در روایت «سرزمین غم زده پرتقال» غسان کنفانی، نویسنده مبارز و شهید فلسطینی، مورد بررسی قرار دهیم تا نشان دهیم که چگونه نویسنده از تمام ظرفیت های علمی و ادبی برای تحقق اهداف مورد نظر و تم روایتش عرب فلسطینی، بی پناه و آواره و بینوا است و نیز، تقویت آن در روایت و ذهن خواننده، استفاده می کند تا بهترین پیرنگ را ارائه داده و ارتباط مستقیم و معنا داری، بین تمامی انواع زمان و تم، برقرار نماید.