سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عسکر اصغری گنجی – دانشجوی دکتری روانشناسی
کامو واردانیان – پروفسور دررشته روانشناسی
حسین دایی زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
اشرف السادات حسینی – کارشناس ارشد

چکیده:

پرداختن به معنویت به همراه جنبه های روانشناختی اش تاثیر مهمی دراقدامات پیشگیرانه ارتقا سلامت روان و درمان بیماریهای روانی دارد دراین راستا پژوهشهای مختلفی درجهان و ایران صورت گرفته که دراینجا آنها را مرور می کنم اولین تحقیق نظام مند آماری درارتباط با تاثیر دین بربهداشت روانی را فرانسیس گالتون انجام داد گالتون ۱۹۰۸ مشهورترین کارگالتون درروانشناسی دین تحقیق وی درباره تاثیر عینی نیایش حاجت مندانه است آیا نیایش های رایج به درگاه پروردگار متعال برای سلامتی و طول عمر تاثیر مشخصی دارد گالتون ۱۸۷۲ گزارش میدهد هرقدر جستجوکرده نتوانسته است مدرکی بیابد که نشان دهد زندگی کسی که اهل دعا و نیایش است یا زندگی کسی که درحق او دعا شده است درقیاس با زندگی دیگران از هیچ گونه امتیاز عینی و مشخصی برخوردار باشد به همین شیوه از مقایسه روشمندی که وی میان روحانیان ممتاز پروتستان و بادیگر افراد برجسته انجام داد هیچ مدرکی به دست نیامد تا ثابت کند که زندگی پارسایانه درحد میانگین از بهره مندی های محسوس نظیر سلامتی و طول عمر برخوردار است.