سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم حق بین – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
فاطمه شاطریان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاده ساوه
یاسمین عابدینی – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

ازابتدای سال ۲۰۰۰ تحقیق درزمینه بازی های رایانه ای و علل وابستگی به این بازیها بطور منظم افزایش یافته است گریفیتث و ماهروف ۲۰۱۰ تحقیقات متعددی نشان داده اند که انجام بازی های رایانه ای به صورت افراطی با رفتارهایی که منشا آن وابستگی روانشناختی است و درهمه گروه سنی دیده می شود رو به افزایش است چان و چی ۲۰۰۹ معتقدند انجام بازی های رایانه ای بصورت مستمر با ابتلا به بیش فعالی مرتبط است از سوی دگیر نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که خود کنترلی نیز براعتیاد به بازی های رایانه ای موثر است ان جی و هاستینگ ۲۰۰۵ به این نکته اشاره کرده اند پژوهش کیم وهمکاران ۲۰۰۸ نیز از این دیدگاه حمایت می کنند با این حال هنوز خلا تحقیقاتی در زمینه ارتباط بین خود کنترلی و اعتیاد به بازی های رایانه ای وجود دارد گریفیتث وماهروف ۲۰۱۰ نتایج برخی از تحقیقات دیگر نیز حاکی از وجود تفاوت های جنسیتی دراعتیادبه بازی های رایانه ای است برای مثال گریفیتث و هانت ۱۹۹۸ طی تحقیقی دریافتند که پسران به طور منظم تری به بازیهای رایانه ای می پردازند و بیشتر شبیه به ملاکهای طبقه بندی اعتیاد از نظر DSM-III هستند