مقاله رابطه خلاقیت و ناراستگویی با میانجی گری توانایی توجیه رفتار غیراخلاقی: بررسی جنبه منفی خلاقیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روان شناسی کاربردی از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: رابطه خلاقیت و ناراستگویی با میانجی گری توانایی توجیه رفتار غیراخلاقی: بررسی جنبه منفی خلاقیت
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقیت
مقاله دو راهی اخلاقی
مقاله رفتار غیراخلاقی
مقاله ناراستگویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر اثبات جنبه نامطلوب و مضر خلاقیت با این مفروضه بود که افراد خلاق این توانایی را دارند که رفتارهای غیراخلاقی خود را توجیه پیدا کنند، بنابراین بیشتر می توانند خود را متقاعد سارند که مرتکب رفتارهای غیراخلاقی شوند. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور قم به تعداد ۸۱۰۰ نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای ۱۶۵ دانشجوی مرد انتخاب شدند و به دو شکل در یک دوراهی اخلاقی برای انتخاب بین نفع شخصی و خودپنداره اخلاقی قرار گرفتند به گونه ای که توجیه رفتار غیراخلاقی «ناراستگویی» در گروه توجیه پذیر آسان و در گروه توجیه ناپذیر دشوار بود. ابزار پژوهش آزمون خلاقیت عابدی (۱۳۷۲) و آزمون ریون پیشرفته بود و تحلیل داده ها با رگرسیون تعدیل شونده انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد خلاقیت حتی پس از کنترل آماری هوش، ناراستگویی را می تواند پیش بینی کند، و این پیش بینی در گروه توجیه ناپذیر بسیار قوی تر از گروه توجیه پذیر است. نتیجه گیری: خلاقیت دارای جنبه های منفی و مضر نیز هست که باید به آنها نیز توجه و با برنامه ریزی و آموزش به سمت مثبت سوق داده شود.