سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

موسی خفایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
محمد آبدیده –

چکیده:

در اختیار داشتن رابطه عملکرد جریانی IPR با دقت بالا که برایمخازن بومی بهینه شده است جهت ارزیابی عملکرد و تولید بهینه اهمیت بسزایی دارد تاکنون روابط تحلیل و تجربی متعددی جهت پیش بینی عملکرد چاه های نفت تحت شرایط دو و سه فازی ارایه شده است لیکن این گونه روابط کاربرد محدودی داشته و استفاده از آنها برای مخازن کشورمان با درصد خطای نسبتا بزرگی همراه خواهد بود در این مقاله سعی شده است با استفاده از داده های مخازن جنوب غربی ایران و الگوریتم The Levenberg-Marquardt رابطه توسعه یافته IPR با دقت بالا بدست آورده و مدل جدید را با روابط معروف و متداول مقایسه نماید برای ارزیابی اعتبار مدل جدید از آزمایشات Multi-Rate دیگر محققین که درمجلات بین المللی منتشر شده است استفاده شده است. درصدخطای پیش بینی عملکرد ۱۹ مورد چاه مورد آزمایش برای مدل توسعه یافته ۷/۹۳ درصد و برای مدلهای Fetkovich7/76% و Sukarno13/94% و Vogel13/46 % و Wiggins15/56% و Klins12/00% اگر از داده های سه مورد چاه که تولید شن می کردند و محتوای آسفالتین بالایی داشتند صرفنظر شود مدلجدید با ۵/۸۶% در مقایسه با دیگر مدلها در جایگاه نخست قرار میگیرد.