سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا خواجه زاده – مرکز آموزش جهاد کشاورزی بوشهر
داود دوانی – مرکز آموزش جهاد کشاورزی بوشهر
عباس شاهسواری – گروه زیست شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

با توجه به تغییرات ایجاد شده در اقلیم کره زمین به علتدخالت انسان در چرخه های اکوسیستم ها باعث شده است تا شرایط اقلیمی جدیدی نسبت به گذشته در کره زمین ایجاد شود این تغییرات شامل گرمتر شدن هوا از بین رفتن لایه اوزون تخریب خاک کاهش آب و غیره می باشد این تغییرات ایجاد شده در شرایط اقلیمی باعث تغییرات زیستگاه ها شده که نتیجه آن ایجاد زیست گاه هایی با شرایط زندگی جدید می باشد و بوجود آمدن این زیست گاههای جدید باعث تغییر در تنوع گونه های گیاهی و به دنبال آن تغییر تنوع گونه های جانوری درهر منطقه شده است.