مقاله رابطه تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات نقدشوندگی سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۳۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: رابطه تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات نقدشوندگی سهام
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار سرمایه
مقاله نقدشوندگی سهام
مقاله اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلیفه سلطانی سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی ماندانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به حداکثر رساندن ثروت سهامداران و کاهش هزینه سرمایه از جمله اهداف مدیران مالی به شمار می رود. در این راستا، تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از موثرترین راهکارها برای رسیدن به این اهداف است. از سوی دیگر، ارزش سهام، ارزش شرکت و بازده موردانتظار سهامداران از عامل نقدشوندگی سهام نیز تاثیر می پذیرد. انتظار می رود، نقدشوندگی پایین تر سهام منجر به استفاده نسبتا بیشتری از بدهی گردد. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات نقدشوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۳-۱۳۸۷ است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون با داده های ترکیبی استفاده شده است.
یافته ها نشان می دهد تغییرات ساختار سرمایه بر تغییرات نقدشوندگی سهام تاثیر منفی معنی دار دارد؛ ولی تغییرات نقدشوندگی بر تغییرات ساختار سرمایه تاثیر معنی دار ندارد.