سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبداله خادمی مقدم – گروه حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دیلم،ایران
محسن ترکزاده – گروه حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دیلم،ایران
ولی اله آقاجری – مدرس،گروه حسابداری،آموزشکده فنی و حرفه ای سماء دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

حدومرزهای شرکت ها یکی از سوالات مهم درحوزه های تحقیقاتی مختلف بوده اند اما تایید این موضوع که یک توافق شخصی برای تعیین رابطه میان گوناگونی و عملکرد یک شرکت حاصل نشده است امکان پذیر می باشد ما این رابطه را برطبق یافته تجربی اصلی دراستراتژی و دارایی مطالعه می کنیم از طریق مطالعاتی با استفاده از شاخصهای حسابداری و بازار ما نتیجه می گیریم که این رابطه سببی نیست بلکه وابسته به عواملی غیراز درجه میان واحدهای شغلی و درجه کارایی بازار سرمایه داخلی می باشد پایداری سودهای غیرطبیعی یک توان توضیحی گسترده تری دارد ما درمی بینیم که برخی از شرکت ها یمتنوع دائما ارزش سهام را افزایش میدهند و ناپایداری بازار کمتری دارند درحالیکه دیگر شرکت ها به نتایج مخالفی دست می یابند به علاوه درمی یابیم که عملکرد بالاتر مربوط به یک فهرست سهام نامربوط بخشهای تجاری می باشد.