سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سالار کفشدوز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
رحیم شعبانیان – دانشگاه پیام نورتبریز
رحیم مهاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

نهشته های دریایی پرمین در برش چینه شناسی کرد کندی در شرق شاهین دژ شامل سنگ آهک های تیره تا خاکستری رنگ منسوب به سازند روته، افق بوکسیت لاتریتی و آهک های خاکستری تا کرمی رنگ سازند نسن میباشد. این ردیف دریایی درپایین با مرز فرسایشی بر روی سازند دورود به سن پرمین پیشین قرار گرفته و در بالا نیز با دگرشیبی فرسایشی توسط سنگ آهکنازک لایه سازند الیکا محصور می گردد. بررسی رخساره های میکروسکوپی و مشاهدات صحرایی منجر به شناسایی چهار زیر محیط رسوبی از رمپ کربناته شده استبررسی پراکندگی روزنبران پالئو تکستولاریده با رخساره رسوبی بیانگر بیشترین فراوانی این گروه از روزنبران در زیر محیط لاگون و همراهی آنها با جلبک های پروبلماتیکسودوورمی پورلا می باشند