سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پانته آ عباد – دانشجوی کارشناسی ارشد,دانشکده معماری و شهرسازی , دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
اشکان تهی دست – دانشجوی کارشناسی ارشد , دانشکده معماری و شهرسازی , دانشگاه علوم وتحقیقات سمنان

چکیده:

جامعه امروز ایران متشکل از جوانانی است که بیشترین دغدغه و روزمرگی خود را در دانشگاه ها و ورود به آن می گذرانند ولی علی رغم زحمت و اضطراب اولیه اکثراً بعد از مدتی از آن ذوق و تلاش چیزی باقی نمی ماند و نتیجه ، با وجود اساتید با تجربه و افزایش فارغ التحصیلان ، پایین آمدن راندمان علمی کشور است . علل این امر گرچه بسیار گسترده می باشد ولی در تحقیق فعلی سعی شده تا ارتباط میان یک محیط مناسب علاوه بر رعایت اصول برای طراحی فضاهای آموزشی دانشکده با مقایسه محیط های دانشگاهی مختلف و پرسش و سنجش میزان مطلوبیت دانشجویان از محیط های دانشگاهی بدست آورد . نظر به اینکه اکثر پژوهش های موجود درباره کیفیت فضاهای آموزشی در برخی زمینه های خاص مانند دانشکده ها و یا دانشکده معماری بسیار ناچیز و کمرنگ می باشد، اجرای این پژوهش ضروری به نظر می رسد. یافته های این تحقیق می تواند ما را در ایجاد فضای انسان ساخت بهینه تر، دانشکده های کاراتر و نیز به بیان نظریه های جدیدتر یاری دهد. رفتار اجتماعی در این پژوهش به احساس تعلق، حفظ حریم خصوصی , پذیرش و رفتار متقابل و حس کنجکاوی محدود می شود. از این رو، دامنه این تحقیق بررسی رفتار اجتماعی منفی از قبیل جرم و جنایت و خشونت نیست .روش مورد استفاده کمی و کیفی و ابزار جمع آوری داده ها، فرم های پرسشنامه و مشاهده و تجزیه و تحلیل دادههای کمی ، با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام شده است. جامعه آماری متشکل از ۲۶۰ نفر از دانشجویان معماری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران،دانشگاه آزاد قزوین ، موسسه آموزش عالی و غیراتفاعی رسام کرج و موسسه آموزش عالی و غیراتفاعی ابا ابیک داده شد ضمن اینکه از مخاطبین مطالعات میدانی و مصاحبه هم صورت پذیرفت که در این بخش دانشجویان بیشتری هم مورد سوال قرار گرفت. یافته ها حاکی از وجود روابط معنادار بین محیط فیزیکی فضای بازدانشگاهها و رفتار اجتماعی دانشجویان دارد.