سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ارشد فرهمندیان – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد زنجان
علی مدقالچی – کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
قربانعلی دزواره – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده:

رشدچشمگیر تکنولوژی و فناوری های نوین همراه با تغییرات بنیادین نظام بین الملل در نیم قرن گذشته چهره جهان معاصر را بکلی متفاوت از گذشته ساخته است توام شدن این تغییرات با تحولات فرهنگی و اجتماعی جوامع بشری را به بنسبتهای متفاوت با چالشهای اساسی در حوزه های مختلف روبرو کرده و زمینه ساز بروز بحران معرفتی در تبیین شرایط زنگی و سازگاری انسان ها با آن شده است درچنین وضعیتی برنخبگان نظام روشن بود که تحقق امنیت اجتماعی نیازمند استراتژی پویا و منعطف و برنامه ای همه جانبه و عزمی راسخ است دراین مقاله سعی شده است با تشریح هریک از عوامل موثر درارتقا فرهنگ عمومی استفاده کننگان از راه ها و جاده ها و چگونگی تاثیر آن درکاهش تصادفات بیان شود راننگی صحیح و مبتنی بر مقررات موجب افزایش ایمنی تردد می گردد رانندگان عجول با تخطی از سرعت مطمئنه باعث تصادفات می گردند آموزش صحیح اصول مربوط به چگونگی استفاده از راه ها از عوامل موثر برکاهش حوادث رانندگی و صرفه جویی در هزینه های ناشی از تصادفات و سرانجم موجب رضایت مندی هموطنان عزیز را فراهم آورده و انبساط خاطر مامورین بخشهای مرتبط با امر تصادف را فراهم می نماید.