سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رمضان حسن زاده – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
بهرام میرزائیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
قدسیه ابراهیم پور – کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده:

انسان درزندگی با فرازونشیب های متعددی رو برو می شود بطوریکه هرروز شاهد اتفاقات جدیدی است برخی ازین مسائل و اتفاقات بسیار ناچیز و پیش پا افتاده اند و مشکلی برای شخص ایجاد نمی کنند و طبعا نیازی به سازگاری با انها وجود ندارددرمقابل برخی مسائل و موضوعات موجب ایجاد تغییراتی درزندگی شده و باعث برهم خوردن روال عادی زندگی فرد می شوند که مستلزم تلاش برای سازگاری مجدد با آنها است حسن شاهی ۱۳۸۴ تاسالهای پایانی دهه هفتاد پژوهشهای بسیاری نقش رویدادهای استرس زای زندگی را به عنوان عامل آشکارساز دربروزبیماریهای بدنی و روانی مطرح کرده بودند کوباسا ۱۹۷۹ بررسی هیا هولمز و راهه درسال ۱۹۶۷ نشان دادند که رویدادهای زندگی با شروع بیماری رابطه دارند دراین زمینه انچه از دست انسان بر می آید این است که خود را برای رویارویی با مشکلات مهیا نماید و به زندگی به عنوان یک صحنه پیکار نگاه کند و تا قادر باشد برمشکلات چیره شود شیوه های برخورد با مشکلات نقش مهمی درسلامت جسمی و روانی افراد دارند راهبردهای مقابله مجموعه از تلاشهای شناختی و رفتاری فرد است که درجهت تعبیر و تفسیر و اصلاح یک وضعیت تنش زا به کار می رود و منجر به کاهش رنج ناشی از آن م یشود.