سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

کیومرث سهیلی – دانشیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد_دانشگاه رازی کرمانشاه
سحر عباسپور – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه رازی
مینو نظیفی نایینی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه رازی

چکیده:

امروزه بحرانناشی از مصارف بی رویه مواد و انرژی و افزایش آلودگیهای وارد شده به محیط زیست به عنوان چالشهای پیش روی بشر مطرح است توجه به توسعه پایدار به گونه ای که کمترین آسیب به محیط زیست و سلامت افرادجامعه را به همراه داشته باشد شاید به عنوان راهکارهای اجتناب ناپذیر فراروی بشر است رشد اقتصادی با افزایش تقاضای انرژی افراد زمینه ارتقا سلامت را فراهم می آورد اما درصورت عدم اتخاذ سیاستهای مناسب آلودگیهای ناشی از رشد اقتصادی می تواند تاثیرمنفی برسلامت داشته باشد این مقاله رابطه بین تقاضای انرژی سلامت و الودگی هوا را درچارچوب یک مدل معادلات همزمان بررسی می کند سه معادله ساختاری فرض می شود تغییرات متغیرهای درونزا را توضیح میدهند متغیرهای درونزای مدل معادلات همزمان عبارتنداز تقاضای انرژی رشد تقاضای انرژی وضعیت سلامت شاخص امید به زندگی و آلودگی هوا میزان انتشار گاز دی اکسید کربن این مدل به فرم لوگ-خطی مورد استفاده قرارگرفته و با استفاده ازروش حداقل مربعات دو مرحله ای در اقتصاد ایران تخمین زده شد نتایج نشان میدهد که تقاضای انرژی با وضعیت سلامت و آلودگی هوا رابطه دارد.