سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

زهرا خدادادی دهکردی – مرکز آموزش بین المللی الکترونیکی قشم

چکیده:

مروروضعیت اقتصادی چنددههگذشته نشان میدهد کهدرجوامع توسعه یافته و صنعتی فناوری اطلاعات به عنوان موتوررشد و توسعه درکلیه بخشهای اقتصادی خویش به کارگرفته شده است و هرروز به دنبال آنند که هرچه بیشتر ازقابلیت های فناوری اطلاعات بهره ببرند سازمان ها نیز برای بهره گیری از مزایای فناوری اطلاعات تسهیلات مختلف و با ارزشی را درقالب مفهومی تحت عنوان برنامه ریزی جامع برنامه ریزی فناوری اطلاعات اندیشیده اند که بخش عمده ای از ان آن شامل معماریهای داده ای و اطلاعاتی می باشد ازطرفی پیوند دادن این معماری با ساختارسازمانی و استراتژی همواره چالش برانگیز بوده است و به عنوان موضوعی جدید مورد بررسی قرارمیگیرد این مقاله به تفصیل با بهینه کاوی تحقیقات جهانی رابطه بین استراتژی ساختارسازمانی و معماری اطلاعات دربرنامهر یزی جامع فناوری اطلاعات را به تصویر می کشد و درپایان پیشنهادبرای تحقیقات آتی ارایه می نماید.