مقاله رابطه بین پیمان مدیریت و ویژگی های مدیریتی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۶۹ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: رابطه بین پیمان مدیریت و ویژگی های مدیریتی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیمان مدیریت
مقاله ویژگی های مدیریتی
مقاله بیمارستان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ژیرافر محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خدایاری زرنق رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۱ با هدف تبیین رابطه بین پیمان مدیریت با ویژگی های مدیریتی در ۶ بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد که در آن ها پیمان مدیریت اجرا می شد. داده ها با تکمیل پرسش نامه توسط ۱۱۳ نفر از مدیران جمع آوری و با آزمون آماری تی زوجی تحلیل شدند. میانگین میزان توانایی فنی و مدیریتی قبل از اجرای روش های پیمان مدیریت ۲٫۹۰ و بعد از اجرای روش های پیمان مدیریت ۲٫۹۴ (از ۵) بود. میانگین میزان انعطاف پذیری واحدها نیز قبل از اجرای روش های پیمان مدیریت ۲٫۶۴ و بعد از اجرای روش های پیمان مدیریت ۲٫۷۰ (از ۵) بود. بین میزان این دو شاخص قبل و بعد از اجرای روش های پیمان مدیریت علی رغم افزایش، ارتباط معنی داری وجود نداشت.