مقاله رابطه بین پایگاه اجتماعی-اقتصادی با تعهدسازمانی (کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران شعبه شرق تهران-۱۳۹۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۴۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: رابطه بین پایگاه اجتماعی-اقتصادی با تعهدسازمانی (کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران شعبه شرق تهران-۱۳۹۱)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازمانی
مقاله پایگاه اقتصادی-اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزعلیان صحبت اله
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی اصل محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله به بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران شعبه شرق تهران پرداخته شده و طی آن ۱۶۹ نفر از کارکنان این سازمان از طریق شیوه نمونه گیری نظام مند مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش پایگاه اقتصادی اجتماعی از سه شاخص منزلت شغلی، میزان درآمد و سطح تحصیلات مدنظر قرار گرفته و برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه استاندارد شده آلن و می یر (۱۹۹۰) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی و تعهدسازمانی کارکنان رابطه ای وجود ندارد و نبود چنین رابطه ای در محاسبه ضریب همبستگی بعد عاطفی تعهد سازمانی و پایگاه اقتصادی-اجتماعی نیز مشهود است. همچنین نتیجه تحقیق گویا آن است که بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی و میزان تعهد مستمر کارکنان رابطه ضعیفی مشاهده شد، در حالی که بین تعهد هنجاری و پایگاه اقتصادی-اجتماعی رابطه ای وجود ندارد.