مقاله رابطه بین هوش هیجانی مدیران و کارکنان و کیفیت زندگی کاری با مدیریت دانش در شعبه های بانک تجارت شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۸۱ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: رابطه بین هوش هیجانی مدیران و کارکنان و کیفیت زندگی کاری با مدیریت دانش در شعبه های بانک تجارت شهر تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی کاری
مقاله هوش هیجانی
مقاله مدیریت دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معدنکار آناهیتا
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: قائدمحمدی محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و هوش هیجانی مدیران با مدیریت دانش است.
جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارکنان بانک تجارت شهر تهران تشکیل می دهند. تعداد ۶۰۰ کارمند با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و طبقه ای انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت است از پرسش نامه های مدیریت دانش سالیس و جونز (۲۰۰۲) که مشتمل بر ۴۲ سوال می باشد (a=0.98) و پرسش نامه کیفیت زندگی کاری والتون (۱۹۷۳) شامل ۲۹ سوال (a=0.93) و پرسش نامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ (۱۹۹۶) که مشتمل بر ۳۳ سوال (a=0.83) می باشد، که بر جامعه نمونه کارکنان و مدیران بانک تجارت اجرا شد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیری خطی نشان داد که: بین هوش هیجانی با مدیریت دانش رابطه معنی داری وجود ندارد و بین کیفیت زندگی کاری و مدیریت دانش رابطه معنی داری وجود دارد.