مقاله رابطه بین نسبت های نقدینگی و سودآوری و توان پرداخت تعهدات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: رابطه بین نسبت های نقدینگی و سودآوری و توان پرداخت تعهدات
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چرخه تبدیل وجه نقد
مقاله نسبت های سودآوری
مقاله نسبت بدهی
مقاله نسبت جاری و سریع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجیها زهره
جناب آقای / سرکار خانم: فیض آبادی فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه چرخه تبدیل وجه نقد با نسبت های سودآوری و بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. چرخه تبدیل وجه نقد یک ابزار سنجش عملکرد قدرتمند برای ارزیابی اینکه شرکت چگونه سرمایه در گردش خود را مدیریت کند، است. برای انجام این تحقیق با استفاده از نمونه گیری تصادفی تعداد ۱۷۸ شرکت انتخاب شده است. با استفاده از تحلیل رگرسیون ترکیبی با اثرات ثابت و تصادفی فرضیه های تحقیق بررسی و مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که چرخه تبدیل وجه نقد با نسبت حاشیه سود خالص رابطه معنادار دارد و با نسبت های بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها و نسبت های بدهی رابطه معنادار ندارند. همچنین نسبت جاری و سریع با بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت حاشیه سود خالص رابطه معنادار وجود ندارد. نتایج حاکی از این است که نسبت چرخه تبدیل وجه نقد از نسبت های نقدینگی جاری و سریع برای ارزیابی سودآوری شرکت ها قوی تر میباشد و نسبت های نقدینگی چرخه تبدیل وجه نقد، نسبت جاری و نسبت سریع در ارزیابی شرکت ها در توانایی بازپرداخت بدهی ها نقشی ندارد هر چند که کند شدن روند پرداخت به فروشندگان می تواند به اعتبار و شهرت شرکت و در نهایت سوددهی آن آسیب بزند.