مقاله رابطه بین میزان افشای اطلاعات و ارزش شرکت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: رابطه بین میزان افشای اطلاعات و ارزش شرکت
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افشای اطلاعات
مقاله افشای اجباری
مقاله افشای اختیاری
مقاله ارزش شرکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروغی داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: آدینه جونقانی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از ابزارهای مهم بازار سرمایه، وجود اطلاعات شفاف و کامل می باشد. افشای اطلاعات کامل از سوی شرکت ها باعث افزایش کارایی بازار سرمایه خواهد شد. بنابراین یکی از الزامات کارآیی بازار سرمایه شفاف سازی و افشای کامل اطلاعات می باشد. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین میزان افشای اطلاعات و ارزش شرکت پرداخته شده است. برای تعیین میزان افشای اطلاعات توسط شرکت ها، چک لیستی بر اساس قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار تهران و استانداردهای حسابداری ایران تهیه شده، که این چک لیست شامل افشای کل، اجباری و اختیاری اطلاعات می باشد. فرضیه های این پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی برای ۸۱ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های ۱۳۸۸-۱۳۸۶ مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی داری بین افشای کل، اجباری و اختیاری اطلاعات با ارزش شرکت وجود دارد.