مقاله رابطه بین مقیاس کلینیکی و شاخص های الکترومیوگرافی در ارزیابی اسپاستیسیته بعد از سکته مغزی (گزارش کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۸۴ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: رابطه بین مقیاس کلینیکی و شاخص های الکترومیوگرافی در ارزیابی اسپاستیسیته بعد از سکته مغزی (گزارش کوتاه)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکته مغزی
مقاله اسپاستیسیته
مقاله مقیاس اصلاح شده اصلاح شده اشورث
مقاله اعتبار
مقاله الکترومیوگرافی سطحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نخستین انصاری نورالدین
جناب آقای / سرکار خانم: نقدی صوفیا
جناب آقای / سرکار خانم: صراف زاده جواد
جناب آقای / سرکار خانم: موسی خانی عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اسپاستیسیته یکی از اختلالات شایع حرکتی می باشد که در ۳۰-۲۰ درصد بیماران مبتلا به سکته مغزی رخ می دهد. مقیاس اصلاح شده اصلاح شده اشورث (MMAS) یک تست کلینیکی جدید برای اندازه گیری اسپاستیسیته عضلانی است که به طور فزاینده ای در کلینیک و تحقیقات استفاده می شود. این مطالعه به منظور بررسی رابطه بین مقیاس MMAS و پارامترهای الکترومیوگرافی (EMG) در ارزیابی اسپاستیسیته عضله فلکسور مچ انجام شد.
مواد و روشها: در این تحقیق که از نوع بررسی اعتبار معیار همزمان می باشد، ۱۱ بیمار زن با همی پلژی ناشی از اولین سکته مغزی شرکت کردند. اسپاستیسیته عضلات فلکسور مچ دست مبتلای بیماران، با استفاده از مقیاس MMAS همزمان با ثبت EMG ارزیابی گردید. همبستگی درجات مقیاس MMAS با پارامترهای الکترومیوگرافی مقایسه شد.
یافته ها: میانگین سنی بیماران ۵۱٫۸۲±۱۱ سال (دامنه ۶۹ – ۳۲) و میانگین مدت ابتلا ۱۷٫۸۲±۱۹٫۶ ماه (دامنه ۴۸ – ۱) بود، همبستگی معنی داری بین مقیاس MMAS و همه پارامترهای الکترومیوگرافی شامل میانگین دامنه (r= 0.64 ,p= 0.02)، حداکثر دامنه (r= 0.53 ,p= 0.05)، مدت زمان فعالیت الکتریکی (r= 0.72 ,p= 0.01)، زمان تاخیری (p= 0.01، r= 0.69) و زمان صعود دامنه p= 0.04)، (r= 0.56 وجود داشت.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه مقیاس اصلاح شده اشورث معیار معتبری برای ارزیابی اسپاستیسیته می باشد.