مقاله رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و تعیین سهم هر یک از مولفه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و تعیین سهم هر یک از مولفه ها
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله مدیریت دانش
مقاله مشارکت سازمانی
مقاله انعطاف پذیری سازمانی
مقاله رسالت سازمانی
مقاله سازگاری سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی کلانتری مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری سیده مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی و تعیین سهم هر یک از چهار مولفه، سازگاری، مشارکت، انعطاف پذیری و رسالت سازمانی در مدیریت دانش پرداخته است. روش مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی با اعتبار ۰٫۸۷ و مدیریت دانش با اعتبار ۰٫۸۹ جمع آوری شده است. جامعه آماری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری بوده که از این تعداد ۱۶۲ نفر بر اساس جدول کرجیسی و مورگان به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند، نتایج پژوهش نشان داده است که بین دو متغیر اصلی فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش ۰٫۷۷ همبستگی وجود دارد، هم چنین بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش به ترتیب مشارکت سازمانی (۰٫۶۰)، انعطاف پذیری سازمانی (۰٫۷۵)، رسالت سازمانی (۰٫۶۹) و سازگاری سازمانی (۰٫۴۹) همبستگی مشاهده شد و معادله رگرسیون سهم هر یک از مولفه های فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش را به ترتیب انعطاف پذیری سازمانی (۰٫۵۷)، رسالت سازمانی (۰٫۵)، سازگاری سازمانی (۰٫۴) و مشارکت سازمانی (۰٫۲) نشان داد.